การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ฐานข้อมูล ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วัน/เดือน/ปี
ที่แต่งตั้ง
บุคลากรที่ได้รับตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คณะ ตำรงตำแหน่ง
ทางสาขา

วัน/เดือน/ปี
ที่แต่งตั้ง
บุคลากรที่ได้รับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ ตำรงตำแหน่ง
ทางสาขา


** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 เมษายน 2556
** ถ้าข้อมูลผิดพลาด ขออภัยด้วยและโปรดแจ้งงานสภา เพื่อแก้ไข ขอบคุณคะกำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 45201